Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
10. července 2020 ..:: Home Navico Liguria ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
Navigace stránek

Prohlášení o soukromí

Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria a rodinu webů Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria.

Použití osobních informací

Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria a k poskytování služeb, o které jste požádali. Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria a jeho přidružených částí. Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria za účelem zjištění, jaké služby Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Elettronica per nautica da diporto e professionale in Liguria na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


Copyright (c) Servitel Marine Service   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation